INCASSO – U HEEFT MAAR EEN INGANG NODIG

DCG heeft zich constant verbeterd teneinde een influencer te worden op het gebied van de wereld wijde incasso service. Als gevolg hiervan, kunnen wij u een unieke incasso dienverlening aanbieden. Daarvoor heeft u maar een Incassoportal nodig.
Vandaag de dag doet men wereldwijd zaken met een muisklik. Het gevolg kan zijn dat uw afnemer uw vorderingen onbetaald laat of dat er een storno op een credit card plaats vindt. Anders gezegd, uw facturen betaald krijgen is soms verre van eenvoudig. Met indien uw klanten/debiteuren niet in uw eigen land of rechtsgebied (buiten Nederland of zelfs buiten Europa) gevestigd zijn. DCG opent de lokale deuren teneinde uw onbetaalde vorderingen betaald te krijgen.
Primair benaderen wij uw klanten in de eigen taal en conform de lokale wet- en regelgeving en secundair bieden wij uw klanten vertrouwen en trachten wij in gezamenlijkheid naar een oplossing te zoeken.
Daarom werkt DCG in nationale en in internationale incasso.
DCG_GroupOK_4000x2600

DCG´s Visie - Missie - Waarden

Onze visie is het meest succesvolle international incassobureau te worden. Wij begrijpen international gewoonten beter dan onze concurrenten en hebben de beste antwoorden voor onze cliënten.

Service op het hoogste niveau voor onze nationale en international cliënten.

Onze dagelijkse missie is simple. Verantwoordelijkheid is onze kracht. Competentie leidt ons tot succes. Business intelligence maken het verschil. Alle partijen welke met DCG samenwerken, kunnen dagelijks onze maximale aandacht verwachten.

Onze meest belangrijke waarden zijn vertrouwen, transparantie, kennis, duurzaamheid en respect. Deze waarden helpen onze succesvol te zijn voor one cliënten en deze houden onze met onze beide benen aan de grond.

Network & Membership

Testimonials

“DCG is our preferred partner in international collection. The know how and competence of DCG is outstanding.”

VYNTO

“We don´t have to care wether it is Africa or Asian Pacific area. DCG takes care and unify all processes for us.”

VMP & Partners

©2021 DCG Portal B.V. Sidderaalpad 1, 1317 HJ, Almere - Netherlands

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?